බැනරය_1

palletizer

  • පෙට්ටි සඳහා තනි තීරු පැලටිසර්

    පෙට්ටි සඳහා තනි තීරු පැලටිසර්

    ව්‍යාපෘති උපදෙස්: මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් පෙට්ටි ස්වයංක්‍රීයව පැලටිකරණය කිරීම, වාහක රේඛාවෙන් ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සහ කට්ටල පැලටිං කිරීමේ විලාසය අනුව ඒවා දෙපස පැලට් වලට දැමීම.පෙට්ටියේ බර කිලෝග්‍රෑම් 20 ක්, ගොඩගැසීමේ උස මීටර් 2.4 ක් සහ වැඩ කරන අරය ...
    තවත් කියවන්න