බැනරය_1

වායව හැසිරවීම

 • අද අපි pneumatic manipulator හඳුන්වා දෙමු

  අද අපි pneumatic manipulator හඳුන්වා දෙමු

  වීඩියෝ අද අපි වායුමය හසුරුවන්න හඳුන්වා දෙමු වායු සමතුලිතතාවයේ මූලික මූලධර්මය සහය උපාමාරු නිර්මාණය p...
  තවත් කියවන්න
 • අභිරුචිකරණය කළ වායු හැසිරවීම

  අභිරුචිකරණය කළ වායු හැසිරවීම

  ව්‍යාපෘති උපදෙස්: වස්තු බර 30KG ඉසිලීම සඳහා මෙම වායුමය හසුරුවන්න නිර්මාණය කර ඇත, හසුරුවන්නෙහි වැඩ අරය මීටර් 2.5 ක් වන අතර එසවුම් උස මීටර් 1.4 ක් වන අතර එය ගුරුත්වාකර්ෂණයක් නොමැත, භාවිතා කිරීමට පහසු වේ, ශ්‍රමය ඉතිරි කර ගත හැකි අතර වැඩ කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කළ හැකිය.
  තවත් කියවන්න
 • යකඩ අහුලා ගැනීම සඳහා වායුමය දෘඩ අත් හැසිරවීම

  යකඩ අහුලා ගැනීම සඳහා වායුමය දෘඩ අත් හැසිරවීම

  මෙම ව්‍යාපෘතිය වායුමය දෘඩ අත් හසුරුවකින් 60KGS යකඩ ලබා ගැනීමයි, එසවීමේ උස 1450mm, අත් දිග 2500mm, Hard arm pneumatic manipulator හඳුන්වාදීම පහත පරිදි වේ: එකක්.උපකරණ දළ විශ්ලේෂණය Pneumatic manipulator යනු බලයෙන් සහය වන හැසිරවීමේ උපකරණයකි...
  තවත් කියවන්න